Vilkår

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring er kun tillatt etter særskilt avtale med STIMA Media.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

© Copyright STIMA Media 2011. All rights reserved.
This site is protected by WP-CopyRightPro